Fandens Spadserestok
2-5 m. højt løvfældende træ.
Opret stamme lidt etageagtig krone, og stærkt tornede grene.
Hvidbrogede blade, store, uligefinnede blade, småbladene er groft savtakkede.
Kan få en del rodskud.
Hvide blomster, siddende i store brede skærmagtige stande.
Blomstrer i august-september.
Den skal placeres i sol.
Plantes i alm. god, havejord, gerne porøs/let jord.
Den ynder gode læforhold.