Japansk Ahorn, Dværgahorn
Dværgagtig, flerstammet, løvfældende  busk.
Langsomtvoksende, busket vækst.
Bladene er rødlige i udspring, senere bliver de grønne.
Rødbrune efterårsfarver.
Ynder læ.
Stiller ikke store krav til jordbunden.
Plantes i alm. dog altid en veldrænet, havejord.
Placeres i sol-halvskygge.