Europæisk Lærk
20-30 m. højt løvfældende træ.
Kan bruges som hæk.
Kegleformet, opret, slank vækst.
Opadstræbende, buede sidegrene. (Kendetegn)
Lyse strågule årsskud. (Kendetegn)
Lysegrønne nåle der ikke har antydninger af blågrøn farve.
Nålene er bløde og sidder i knudeformede dværgskud, som bærer rosetligende bundte af nåle.
Koglerne er ægformede, og åbner sig ikke særlig meget.
Koglerne bruges ofte til julebinderi.
Den skal placeres i sol-halvskygge.
Stiller ikke store krav til jordbunden, men ynder en veldrænet, gerne sandet og tør jord.