Sommerfuglebusk
1,5-2 m. høj løvfældende busk
Busk med overhængende vækst.
Grønne, elliptiske, helrandede blade. Mørkegrøn overside, mens undersiden er grå.
Blå, duftende blomster, samlet i tætte, lange stande ved skudspidsen og i de øverste bladhjørner.
Blomstrer i august-september.
Den skal placeres i sol.
Stiller ikke store krav til jordbunden, men foretrækker en varm lerjord. Vokser også udemærket på en sandjord.
Tiltrækker mange sommerfugle.
Ynder læ.