empeltræ
10-15 m. højt løvfældende træ.
Slank, kegleformet vækst og tornede grene.
Stammen bliver ofte flerdelt, og hovedgrenene er opstigende.
Grønne, vifteformede, 2-lappede blade, med gaffelgrenede nerver.
Frugter ses sjældent i Danmark.
Den skal placeres i sol.
Stiller ikke stor krav til jordbunden, men en dybmuldet havejord forestækkes.
Den ynder gode læforhold.
Det vedholdende rygte om, at bladene indeholder stoffer, der hindrer urinafgang, kan ikke bekræftes.