Spidsløn, Rødbladet Spidsløn
10-15 m. højt løvfældende træ.
Opret krone.
Røde, 5-lappede blade, med meget tyndt langt udtrukne, spidse tænder.
Den skal placeres i sol.
Stiller ikke store krav til jordbunden.
Plantes i alm. dog altid en veldrænet, havejord.