Dværg Hvidgran
30-50 cm. høj stedsegrøn plante.
Tæt, langsomvoksende, busket vækst.
Blågrønne, korte, stikkende nåle.
Den skal placeres i sol.
Plantes i alm. havejord.
Stiller ikke store krav til jordbunden.
Tåler en del vind.