Broget Efeu
5-8 m. høj stedsegrøn klatreplante.
Dels krybende, dels klatrende vækst.
Den klatrer ved hjælp af særlige klatrerødder på grenene.
Hvidbrogede, spredte, hjerteformede, stedsegrønne blade, med ureglmæssig bugtede rander.
Bladene bruge til julebinderi.
Den skal placeres i sol-skygge.
Stiller ikke store krav til jordbunden.
Ynder gode læforhold.
Hele planten er giftig.