Rød hestekastanje
10-15 m. højt træ.
Kraftigvoksende vækst med tæt, bred krone.
Grønne, håndformede blade med 4-9 småblade.
Store, stærkt klistrede vinterknopper.
Røde blomster siddende i lange stande.
Blomstrer i maj-juni.
Frugten indeholder 1-3 “Kastanier” og er mindre eller slet ikke pigget.
Den skal placeres i sol.
Stiller ikke store krav til jordbunden.
Den bør ikke stå for vindudsat da bladene nemt vindslides.
Planten er lidt giftig.