Hængende Atlasceder
1,5-2 m. højt stedsegrønt træ.
Opret stamme og hængende grene, podes på forskellig stammehøjder.
Blågrå, matte, stive, spidse, stedsegrønne nåle.
Indtil 8 cm. lange, bredt elliptiske, oprette kogler, der falder fra hinannen ved modning.
Den skal placeres i sol.
Plantes i alm. god, næringsrig havejord.
Den ynder gode læforhold.